top of page

STORE POLICY

Privacy & veilgheid

De site is toegankelijk zonder registratie van uw persoonsgegevens, tenzij u een aankoop doet. Uw persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden door StudioMILCK zelf voor onder meer de communicatie met betrekking tot uw bestelling. 

We zullen deze informatie niet verkopen, delen of verhuren aan anderen of gebruiken op een manier die afwijkt van wat in deze verklaring wordt vermeld.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens.

Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan je via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan StudioMILCK gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Eigendomsrechten

Alle onderdelen, teksten, illustraties en de inhoud van het product die door StudioMILCK zijn gecreëerd en die afgeleverd zijn door de klant, zijn exclusief en intellectueel eigendom van StudioMILCK en wordt beschermd door alle toepasselijke wetgeving.

Foto’s, logo's, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, gegevens en software zijn het exclusieve eigendom van StudioMILCK en  mogen niet voor commerciële doeleinden worden gereproduceerd, overgedragen of afgedrukt.
Alle onderdelen die door derden werden ontwikkeld, die door StudioMILCK in een project werden geïmplementeerd, blijven eigendom van de ontwikkelaar.

Heersend recht

Deze servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u diensten leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

Prijzen

StudioMILCK is als kleine onderneming vrijgesteld van BTW. De prijzen op de website zijn exclusief verzending. Alle prijzen zijn per stuk, tenzij anders aangegeven, StudioMILCK behoudt zich het recht voor de prijzen van de producten te wijzigen. De prijzen die getoond worden op het moment van aankoop zijn de geldende prijzen. Latere prijswijzigingen geven geen recht op terugbetaling van het eventuele verschil. Productfoto’s zijn illustratief. Kleuren en afmetingen kunnen licht afwijken.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze webwinkel te faciliteren, het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Aansprakelijkheid

StudioMILCK verbindt zich ertoe alle diensten met zorg uit te voeren. StudioMILCK is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.
StudioMILCK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. StudioMILCK zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van StudioMILCK of een aangestelde.
De aansprakelijkheid van StudioMILCK met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van StudioMILCK. De totale aansprakelijkheid van StudioMILCK, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan StudioMILCK werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft StudioMILCK het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt StudioMILCK geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.
De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

 

bottom of page